Délka trasy: 40 kilometrů

Trasa: Přerov – Dluhonice – Rokytnice – Kokory – Žeravice – Lhotka – Penčice – Tršice – Výkleky – Vicínov – Radvanice – Buk – Prosenice – Přerov

Jedná se o středně těžkou trasu se stoupáním v úseku Tršice – Zákřov. Na trasu se cyklisté mohou vydat přímo z centra městské památkové zóny Přerova. Mezi zajímavosti města patří Muzeum Komenského a také unikátní archeologické naleziště. Cyklotrasa vede oblastí úrodnou pro pěstování chmele. O jeho pěstování a výrobě piva se lze více dozvědět ve větších i menších pivovarech v Přerově a v Lipníku nad Bečvou. Na konci okruhu milovníky cykloturistiky čeká průjezd přírodní rezervací Žebračka.

Z Přerova se cyklisté musejí vydat po vyznačené cyklotrase číslo 5042, která vede Dluhonic Pro průjezdu obcí trasa pokračuje do nedaleké Rokytnice . Zde si mohou milovníci cykloturistiky udělat přestávku a navštívit místní zámek či hasičské muzeum Josefa Eichhoffera v Rokytnici u Přerova. V roce 2015 se podařilo vrátit budovu do podoby staré hasičské zbrojnice a vytvořit v ní muzeum. Za obcí doprava pokračuje cyklotrasa do Kokor. V této části úseku se lze pokochat rozlehlými chmelnicemi.

close Po chmelnicích Přerovska - mapka cyklotrasy info Zdroj: DENÍK zoom_in

V Kokorách u Kostela Nanebevzetí Panny Marie se trasa stáčí doprava a pokračuje do Žeravic. Zde je potřeba Na Návsi zabočit prudce doleva vyjet z obce a pokračovat do Lhotky. Zde se nachází přírodní památka. Jedná se o xerotermní svah na silikátovém podloží nedaleko obce, s významným výskytem teplomilných společenstev na Přerovsku. Úsek pokračuje podél říčky Olešnice doleva na Penčičky a Penčice. Pokračujete po silnici číslo 436 až do Tršic, kde odbočíte na Zákřov. V tomto úseku je stoupání.

Odtud po stejné silnici cesta pokračuje do Výklek. Zde je zatopený kamenolom, ve kterém se dá nejen zaplavat a osvěžit se a lze se zde i potápět. Z Výklek se odbočuje na Veselíčko. Na kraji obce v části Vicínov je potřeba odbočit na polní cestu, která vede na silnici do Radvanic a Buku.

Odtud cyklisté pokračují vlevo pod železnicí a přes hlavní cestu na okraj Prosenic. Zde se napojíte na cyklotrasu takzvanou Jantarovou stezku, která vede přes rezervaci Žebračka zpět do Přerova. Zde můžete navštívit Muzeum Jana Amose Komenského, naučnou stezku Předmostím až do pravěku nebo park Michalov a areál Lagun. 

close Logo cyklo info Zdroj: archiv projektu zoom_in

close Logo cyklo info Zdroj: archiv projektu zoom_in

Trasa

Přerov 49.4548381N, 17.4489981E

Dluhonice 49.4547053N, 17.4156925E

Rokytnice 49.4659239N, 17.3912000E

Kokory 49.4948161N, 17.3754389E

Žeravice 49.4912394N, 17.3964617E

Lhotka 49.4997369N, 17.4100586E

Penčice 49.5187950N, 17.4213894E

Tršice 49.5410742N, 17.4269728E

Výkleky 49.5548992N, 17.4756200E

Vicínov 49.5286633N, 17.4852475E

Radvanice 49.5098058N, 17.4772411E

Buk 49.5044458N, 17.4687139E

Prosenice 49.4888050N, 17.4841797E

Přerov 49.4548381N, 17.4489981E