Ti nedávno řešili třeba případ napadení muže v supermarketu Tesco pěticí násilníků, anebo útok na mladou ženu u Prioru v Čechově ulici. Podle přerovské policejní mluvčí Michaely Sedláčkové se nepřizpůsobiví občané dopouštějí krádeží, ale i násilné trestné činnosti.

Objasňování krádeží však naráží na problém – platná legislativa je k pachatelům činů více než milosrdná. Policistům proto mnohdy nezbývá, než případ uzavřít jako přestupek.

V posledních měsících došlo v Přerově ke značnému nárůstu krádeží v lokalitách jako je Komenského, Čechova nebo Husova ulice. Podle vyjádření svědků jsou pachateli nejčastěji Romové. Přijala už policie v souvislosti s touto situací nějaká mimořádná opatření?

Už na počátku prázdnin se ve spolupráci s magistrátem uskutečnila schůzka za přítomnosti zástupců republikové i městské policie, na které byli přítomni obchodníci z dotčených lokalit. Snažili jsme se jim vysvětlit platnou legislativu, která přesně upravuje postup policejních složek v dané otázce¨.

Popis situace podle svědků – Romové vtrhnou do obchodu, seberou bezmocné prodavačce zboží a zmizí. Jaké má vlastně policie v rukou nástroje na potlačování kriminality – především krádeží v obchodech?

Pokud se podaří pachatele dopadnout a usvědčit,může být obviněn buď ze spáchání přestupku nebo trestného činu. Upřestupkunámpo provedeném výslechu zákon neumožňuje osobu omezit na osobní svobodě déle, než na dobu nezbytně nutnou pro provedení procesních úkonů, a policie musí takového člověka propustit. Spis pak předáme příslušné komisi magistrátu. Vpřípadě sdělení obvinění z trestného činu je spis postoupen na státní zastupitelství.

Kdy se jedná pouze o přestupek a v jakém případě lze hovořit o trestném činu?

Rozhoduje více ukazatelů – například výše způsobené škody, způsob vniknutí do objektu. Pokud je například škoda vyšší než pět tisíc korun a pachatel navíc provede krádež vloupáním, je to jednoznačně trestný čin. Významnouroli hraje i to, jestli se pachatel dopouští trestné činnosti opakovaně. Vtakovém případě není rozhodující, zda šlo o vloupání nebo krádež, a případ se hodnotí jako trestný čin.

Z toho ale téměř vyplývá, že „nájezdy“ Romů do obchodů splňují všechna kritéria přestupku. Do objektu vniknou za bílého dne dveřmi, seberou věci v hodnotě do pěti tisíc. Žádné násilí, ani krádež osobních věcí.

Bohužel to tak je. Pokud se navíc jedná o osoby nezletilé, tedy do patnácti let, policie musí kvůli nízkému věku případ odložit a vyrozumí o věci kurátory pro mládež při přerovském magistrátu.Umladistvých ve věku od 15 do 17 let je takový případ kvalifikován jako provinění.

Neuvažuje policie o zřízení tísňové linky, na kterou by se mohli lidé v případě krádeží nebo fyzických napadení obracet?

Bezplatná tísňová linka u policie existuje, je to číslo 158. UMěstské policie je to pak 156. Linka funguje nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně.

Zpátky k obchodníkům. Mnozí z nich si také stěžují, že jim policie neposkytne pomoc okamžitě.

S tím nesouhlasím. Výjimečně se stane, že přijede hlídka na místo později. Vzhledem k počtu policistů ve výkonu a rozsáhlému území regionu není ale v silách policie dojet na místo v rozpětí několika minut. Práci policie nejvíc komplikuje jiný problém. Mnozí poškození po našem příjezdu na místo nechtějí proti pachatelům – zřejmě z obavy o své zdraví – vypovídat. Policii přitom spolupráce s občany pomáhá, zejména při zjišťování popisu pachatele. Dá se shrnout, že k rychlému dopadení pachatele potřebujeme dvě věci – ochotu občanů podat svědeckou výpověď a zapamatovat si přibližný popis pachatele.

Kromě krádeží se v poslední době množí také verbální a fyzické útoky. Mámna mysli pětici mužů, kteří napadli jednoho ze zákazníků v Tescu. Hodně se mluvilo také o případu napadení mladé ženy u Prioru. Jak jste tuto věc uzavřeli?

Dvaatřicetiletá žena v Čechově ulici upozornila šestnáctiletou mladistvou, aby neodhazovala kelímek na zem, ale do kontejneru. Dívka ji nejprve slovně, a poté i fyzicky napadla. Mladá žena byla ošetřena v nemocnici s dobou léčení na dva týdny. Policie mladistvou stíhala pro výtržnictví a ublížení na zdraví. Státní zástupce ale případ posoudil jako přestupek a případ byl zaslán příslušné komisi přerovského magistrátu.

Budete pokračovat i nadále ve schůzkách se spoluobčany v postižených lokalitách?

Další je naplánována na září a o přesném místě a čase konání budeme informovat prostřednictvím médií. Obchodníci se na schůzcemimojiné mohouod pracovníků bezpečnostních agentur dozvědět o účinných bezpečnostních opatřeních.

Přehled spáchaných trestných činů v Přerově

V období od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2007:

majetková trestná činnost

Přerov I – Smetanova ulice

počet případů 238

objasněných 39

celková objasněnost 16,5%

Přerov – Předmostí

počet případů 139

objasněných 28

celková objasněnost 20%

Přerov III – (bývalé odd. železniční policie, okolní obce)

počet případů 71

objasněných 28

celková objasněnost 39,5%

násilné trestné činy

Přerov I – Smetanova ulice

počet případů 54

objasněných 34 celková

objasněnost 63%

Přerov – Předmostí

počet případů 28

objasněných 19

celková objasněnost 68%

Přerov III

Počet případů 10

objasněných 3

celková objasněnost 30%

Poznámka: policie nesděluje údaje o příslušnosti k jiné národnosti nebo k menšině