1/8

Tak vypadal dříve rodinný dům ve Štefánikově ulici v Přerově, kde žil v mládí Josef Kainar

Autor: Státní okresní archiv Henčlov