2/8

Josef Kainar s bratrancem Jiřím Kutálkem

Autor: Státní okresní archiv Henčlov