3/8

Půdorys rodinného domu, ve kterém kdysi žil Josef Kainar

Autor: Státní okresní archiv Henčlov